Toppers-X


Ruchika Sood
96.2%

Pranvi
96.2%

Prachi
95%

Nisha Khemani
95.2%

Navleen Kaur
96.6%

Kavya Budhiraja
96%

Karan Raj mehta
95.8%

Anmoldeep Kaur
97.2%

Swayam
95%